yazilimbanner1

Günümüzde genel ihtiyaçlarını karşılayabilen, birçok kurum tarafından denenmiş ve başarısı kanıtlanmış çok sayıda yazılım uygulaması olmasına rağmen, kurumların özel ve tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek yazılımlar son derece kısıtlıdır. Çoğu zaman ihtiyaçları karşılayabilecek yazılımlar ya büyük bir uygulamanın bir parçası olmakta ya da farklı bir platformda gelmesinden dolayı mevcut sisteme uyum sorunları yaşanmaktadır.

Standart paket programlara müdahale etmek ve kurumların hayatını kolaylaştıracak ufak değişiklikleri yapmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bütün bu durumlar, seçilen yazılım ürünlerinin verimsiz kullanılmasına ya da hiç kullanılamayarak ölü bir yatırıma dönüşmesine yol açmaktadır. Bu nedenle kurumlar; kendi ihtiyaçlarına cevap verebilecek, altyapı ve iş süreçleriyle uyumlu, mevcut kapasiteyi ve öngörülen genişleme potansiyelini karşılayabilen, geliştirilebilir uygun maliyetli uygulamaların arayışına girmişlerdir.

Özel yazılım hizmetleri farklı platformlarda tasarlanarak ihtiyaçlara tam cevap verebilecek şekilde oluşturulabilirler. Web uygulaması, client-server mimarisinde bir windows uygulaması ve mobil servis uygulaması olarak geliştirilebilen özel yazılımlar, ihtiyaçlara göre ilgili donanım gereçleri ile birlikte bir sistem çözümü olarak tasarlanabilirler.

Bilişim sektörünün kurumsal ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan şirketimiz; proje, yazılım ve elektronik uzmanlarından oluşan deneyimli ve profesyonel kadrosu ile müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek müşterilerine faydalı, kazanımı yüksek, kullanılabilir, iş geliştirme süreçlerini destekleyici ve zaman tasarrufu sağlayan projeler üretir.

Kullanıcıların yazılım ürünleri kullanabilmeleri, yazılım ürünlerinin ne ölçüde “kullanıcı dostu” olduğuyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle başarılı ürün ve proje, öncelikle insana hizmet eden, verileri raporlanacak bilgilere dönüştürebilen ve zevk alarak kullanılabilen, işleyişi basit anlaşılabilir ve kolay uygulanabilen ürün ve projedir. Bu anlayışla hareket eden ekibimiz; ürettiği ürünler ve uyarladığı projelerde, tasarıma önem vererek mümkün olduğu kadar basit, anlaşılır, kolay uygulanabilen ancak aynı zamanda etkili ve fayda sağlayan tasarımlar gerçekleştirir.


Özel yazılımın avantajları;

 • Kurumun iş yapısına ve ihtiyaçlarına tam uyması
 • Paket yazılımlara göre fiyat-performans avantajı sağlaması
 • İleride geliştirilme ve güncellenebilme yeteneğinin olması
 • İhtiyaca en uygun olabilecek teknolojinin kullanılarak geliştirilmesi
 • Sistem yapısında bir bütünlüğe sahip olması
 • Etkin ve sürekli teknik destek sağlanabilmesi
 • Orta ve uzun vadede iş, zaman ve maliyette tasarruf sağlaması

Yazılım Geliştirme

Kurumların yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesinde ilk adım mevcut durumun ve varılmak istenen noktanın en iyi şekilde analiz edilmesidir. Bunun sonucunda yazılım ihtiyacı ya piyasada satılmakta olan hazır paket programlar ya da kuruma özel yazılımlar ile karşılanmaktadır.

Yazılım alanında kurumların istek ve ihtiyaçlarını uçtan uca çözümlerle marka bağımsız olarak karşılamayı amaçlayan firmamız, kendi geliştirmiş olduğu hazır paket programları ve 3. parti ürünleri sunabildiği gibi, tamamen müşteriye özel, genel kabul görmüş ve dünya standartlarına uygun bir şekilde yazılımlar da geliştirebilmektedir.

Yazılım ve uygulama geliştirme alanındaki uzman kadrosuyla, geçmişten günümüze birçok farklı sektörde sayısız projeye imza atan firmamız; bu süre içerisinde edindiği deneyim ve bilgi birikimlerinden yararlanarak, kurumların tüm iş süreçlerini kapsayan özel yazılım ve uygulamalarla ihtiyaçları birebir karşılamayı hedeflemektedir.

Yazılım Geliştirdiğimiz Alanlar

 • Windows Tabanlı Uygulamalar
 • Web Tabanlı Uygulamalar
 • Mobil Uygulamalar
 • Veritabanı Uygulamaları
 • Client/Server Mimarili Uygulamalar
 • Ağ Uygulamaları
 • Web Servisleri

Yazılım Geliştirme Süreci

 • Planlama
  Bu aşamada, ana yazılım geliştirme aşamaları ve bu aşamalarda gerçekleştirilecek aktiviteler, yazılım geliştirme ve test ortamları, kaynak planlamaları yapılmaktadır.
 • Analiz
  Bu aşamada, proje yöneticileri şartnameye uygun şekilde yazılım gereksinimlerini analiz etmekte ve oluşturmaktadırlar. Gereksinim analizlerinde müşteri ile sık sık bir araya gelinmekte ve yazılım gereksinimlerinin müşteri isteklerini eksiksiz yansıtması sağlanmaktadır.
 • Tasarım
  Bu aşamada, yazılım gereksinimleri temel alınarak yazılım mimarisi ve detay tasarımı gerçekleştirilmektedir.
 • Programlama
  Bu aşamada, yazılım geliştirme ekibi tarafından yazılım gereksinimlerine ve tasarımına uygun kod geliştirilmektedir. Üretilen kodun kalitesini arttırmak amacıyla, uluslar arası standartlara uygun şekilde kodlama yapılmakta ve birim testlerden geçirilmektedir. Bu sayede kodun kalitesi ve anlaşılırlığı artmakta, bakımı ise kolaylaşmaktadır. Ayrıca grafik tasarım ekibi tarafından, günümüz grafik tasarım standartları ve teknolojilerine uygun kullanıcı dostu ara yüzler (ekran, sayfa vs.) hazırlanmaktadır.
 • Test
  Bu aşamada üretilen kod yazılım gereksinimlerine göre test edilmektedir. Bunlar hem işlevsel testler hem de işlevsel olmayan (yük testi, performans testi, stres testi v.b.) testlerdir. Testler kayıt altına alınarak, gerekli aşamalarda kurumla paylaşılmaktadır.

   
 • Kurulum ve Eğitim
  Bu aşamada, teknik personel tarafından yazılımın müşteri tarafına kurulumu gerçekleştirilmekte ve yazılım hakkında müşteri eğitimleri verilmektedir.

   
 • Bakım ve Destek
  Bu aşamada, gerçek ortamda çalışan yazılımda ortaya çıkabilecek olası aksaklıklar giderilmekte ve aylık olarak hazırlanan raporlar ile müşteri bilgilendirilmektedir.

Neden Biz?

 • Firmalar, bizlerle yeni uyarlanacak bir proje veya yeni üretilecek bir yazılım konusunda görüşürken, güven duydukları ölçüde çalışma kararı verirler.
 • Bu nedenle bizlere düşen görev, alanımızda tecrübeli, güvenilir, analitik düşünce yeteneğine sahip, öngörü sahibi ve aynı zamanda teori ile pratiklik arasındaki dengeyi kurabilen danışmanlar olmaktır.
 • Bizce firmalar için başarılı projelerin anahtarlarından en önemlisi, bu işin değerini ve önemini bilerek yazılım geliştiren tedarikçiler ile çalışmaktır.
 • Cemalpaşa Mh. 63014 Sk. No:9 Akkonak Apt. A Blok D:2
  Seyhan / ADANA
 • +90(322) 459 36 73
 • +90(212) 909 45 18
 • +90(850) 226 65 66 pbx
 • info@nrgsistem.com

NRG Sistem

Kurulduğu günden itibaren, 25 yılı aşkın senenin saha tecrübesini ürettiği her ürüne, sunduğu her hizmete yansıtan NRG Sistem, çalışma yapacağı sektörle ilgili analizlerini titizlikle gerçekleştirip...


Devamı

Toplu SMS

Toplu Sms Hizmeti BTK Tarafından Yetkilendirilmiş Olan EVYAPAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC.LTD.ŞTİ. Ad ve Hesabına Yapılmaktadır. Faturalar İlgili Yasa Gereği EVYAPAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC.LTD.ŞTİ. Tarafından Kesilmektedir.